Po co realizujemy projekt „Życie to sztuka”?

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

W projekcie ” Życie to sztuka” uczestniczy grupa podopiecznych Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Częstochowie.  Zakładane rezultaty to wyrównanie szans , integracja ze środowiskiem zewnętrznym i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dla 45 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ma się to dokonać poprzez edukację i utworzenie kompleksowych form aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami, projekt podzielono na strefy: dziennikarską, fotograficzno- filmową. Będziemy się uczyć również charakteryzacji, scenografii, pracy z kamerą i oświetleniem. Niektórzy z naszych Beneficjentów mają problemy z komunikowaniem się. W związku z tym, w projekcie zaplanowana jest również nauka języka migowego.