You are currently viewing Uczestnicy tych warsztatów poznają pracę charakteryzatorów od kuchni

Uczestnicy tych warsztatów poznają pracę charakteryzatorów od kuchni

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Czym różni się charakteryzacja i ubiór dzienny od scenicznego? To tylko jedno z pytań, na które odpowiedź padła podczas warsztatów z charakteryzacji.

W ramach projektu “Życie to sztuka filmowa- moje emocje” organizowane są m.in. warsztaty z charakteryzacji. Zadanie finansowane jest z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030).

Wspomniane zajęcia realizowane są od 12 października 2021 r. Uczestniczą w nich: Magdalena K., Iwona Z., Marlena M., Monika B., Piotr S., Piotr K., Leszek B. oraz Jacek K.. Pierwsze zajęcia poświęcone zostały omówieniu charakteru pracy charakteryzatorów. Warsztatowicze poznali wykorzystywane przez specjalistów produktów. Poznali również różnice pomiędzy makijażem oraz ubiorem codziennym a scenicznym. Z pewnością pomogło to uczestnikom warsztatów poznania pracy charakteryzatorów od kuchni.

Magdalena, Jacek, Piotr K. i Leszek, są bardzo uzdolnionymi scenicznie osobami, ze względu na uczestnictwo w zajęciach teatralnych w ,,Teatrze Najwyższej Próby”, stąd potrzeba rozbudowania zajęć. Dzięki temu uczestnicy nie tylko wcielają się w rolę charakteryzatora, ale także i aktorów. Taki zabieg, pozwolił wszystkim dogłębnie zrozumieć tematykę poszczególnych zajęć.

Z kolei Monika i Marlena na co dzień są bardzo nieśmiałymi kobietami, jednak na zajęciach pięknie starają się inicjować swoje propozycje charakteryzacji strojów, co w efekcie końcowym daje niesamowity rezultat. Piotr S., jest z kolei osobą bardzo otwartą, posiada ogromną wiedzę na każdy temat, stąd tematy poruszane na zajęciach są szczegółowo przez niego omawiane.

Uczestnicy warsztatów oprócz dużych chęci tworzenia strojów, makijażu oraz odgrywania scen jako postacie przez nich samych ucharakteryzowanych z uśmiechem na twarzy podejmują każde wyzwanie na zajęciach. Otwarcie zgłaszają swoje propozycje, próbują utożsamiać się z wykreowaną postacią, są coraz odważniejsi i bardzo zaangażowani. Za każdym razem grupa zaskakuje. To niezwykle wrażliwi i kreatywni ludzie, a tematyka pozwala zajęć pozwala im na głębsze poznanie siebie, swoich potrzeb, opinii i odczuć życia w codzienności.