Projekt „Życie to sztuka” współfinansowany ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia zamieszkałych na ternie miasta i powiatu częstochowskiego. Ma obejmować takie działania jak: strefa dziennikarska, strefa fotograficzno-filmowa, strefa graficzna, strefa gastronomiczna i strefa teatralna. Główny cel to wyrównywanie szans, integracja ze środowiskiem zewnętrznym i zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego dla 45 osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez edukację i utworzenie kompleksowych form aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego w terminie 01.05.2018-31.12.2018. Zajęcia w dużej mierze będą polegały na praktycznych ćwiczeniach z zakresu dziennikarstwa, filmu, gastronomi i sztuki teatralnej. Przyczynią się do wzrostu aktywności w życiu społecznym i umiejętności praktycznych uczestników, pozwoli na utworzenie trwałych narzędzi jak gazeta, blog, relacja filmowa, co pozwoli na bliższą relację z otoczeniem.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Dodaj komentarz