You are currently viewing Język migowy

Język migowy

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym. Jest to umowny system znaków i gramatyki, które pozwalają na komunikację bez używania narządu słuchu.

Wykorzystywany jest przede wszystkim przez osoby niesłyszące i słabosłyszące. W dzisiejszych czasach bardzo istotne jest, aby także osoby w pełni słyszące znały język migowy, których liczebność w stosunku do liczebności osób Głuchych jest znacząca przewyższająca. Znajomość języka migowego pozwala na swobodne porozumiewanie się z Głuchymi – bo tak o tych osobach mówimy. Pozwala wejść w ich świat, pokonywać bariery komunikacyjne, a także przeciwdziałać dyskryminacji tych osób. Dlatego też nauka języka migowego przez osoby niepełnosprawne, cierpiące na inne rodzaje niepełnosprawności niż głuchota pozwala wspierać się wzajemnie w gronie osób niepełnosprawnych w szerokim tego pojęcia obszarze.

Podczas zajęć języka migowego beneficjenci PSONI uczą się podstaw języka migowego. Poznają słownictwo, gramatykę, ale także kulturę osób Głuchych. Zakres tematyczny zajęć obejmuje tematy związane m.in. z pierwszym kontaktem z osobami Głuchymi, życiem rodzinnym,  zainteresowaniami, jedzeniem, wyglądem zewnętrznym, emocjami. 

Zajęcia oprócz walorów merytorycznych mają także walory terapeutyczne, w zakresie terapii pedagogicznej, ponieważ pozwalają na rozwijanie umiejętności manualnych – motoryki małej. Uczestnicy zajęć wiedzą, że konkretne ułożenie dłoni jest bardzo istotne, gdyż pokazuje określony znak w języku migowym. Co więcej, bardzo dobrze im to idzie 🙂

Ponadto ćwiczenia, jakie wykonują na zajęciach są różnorodne i pozwalają w przyjemny sposób uczyć się tak naprawdę obcego języka 🙂

Beneficjenci migają z pełną radością i uśmiechami na twarzach, co jest najlepszym świadectwem ich satysfakcji z nauki.