You are currently viewing Kim był Józef Piłsudski?

Kim był Józef Piłsudski?

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Przygotowując wydanie gazety dotyczące stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, dziennikarze zgłębili biografię pierwszego Marszałka Polski – Józefa Piłsudskiego.Opowieść o naczelnym wodzu Wojska Polskiego grupa  stworzyła na podstawie książki „Józef Piłsudski w kolorze” opracowanej przez Andrzeja Krzysztofa Kunerta (tę publikację znają już dobrze, podczas jednych z zajęć recenzowali bowiem to wydawnictwo). Biografia Józefa Piłsudskiego Józef Klemens Piłsudski (pseudonimy: „Mieczysław”, „Z. Mieczysławski”, „Wiktor”, „Ziuk”) urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie. Był synem ziemianina Józefa Wincentego Piotra oraz Marii z domu Bilewicz. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie zaczął studiować medycynę na uniwersytecie w Charkowie, lecz w 1886 roku przerwał studia. Aresztowany w marcu 1887 roku w Wilnie pod zarzutem udziału w przygotowaniu zamachu na cara Aleksandra III, został skazany na pięć lat zesłania do wschodniej Syberii. Po powrocie do Wilna (lipiec 1892 r.) wyjechał do Warszawy, gdzie nawiązał kontakt z Polską Partią Socjalistyczna. Ponownie aresztowano go w 1900 roku, był więziony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Rok później przewieziono go do Petersburga, wkrótce zbiegł do Galicji. Od wiosny 1902 roku kierował PPS. Po wybuchu I wojny światowej 1. Kompania Kadrowa Legionów Polskich – na jego rozkaz – wyruszyła z krakowskich Oleandrów do zaboru rosyjskiego. Wkrótce utworzył 1. Pułk piechoty Legionów Polskich, zostając jego dowódcą. W lipcu 1917 roku Piłsudski znów został aresztowany i internowany w twierdzy w Magdeburgu. O wybuchu rewolucji w Niemczech został zwolniony, 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy, gdzie następnego dnia rada regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem, zaś 14 listopada 1918 r. całość władzy. Naczelnym Wodzem był do czasu objęcia stanowiska szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zaś Naczelnikiem Państwa od 20 lutego 1919 roku do 14 grudnia 1922 roku. W marcu 1920 roku mianowano go pierwszym Marszałkiem Polski. Rok później został Wielkim Mistrzem Orderu Orla Białego. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego od grudnia 1922 roku do czerwca 1923 roku i przewodniczący Ścisłej Rady Wojennej do 1923 roku. Po złożeniu tych funkcji zamieszkał w willi „Milusin” w Sulejówku pod Warszawą. Do władzy powrócił w maju 1926 roku w wyniku zamachu majowego. Wybrano go na urząd prezydenta RP – nie przyjął jednak stanowiska. Do śmieci pełnił funkcję Ministra Spraw Zagranicznych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku w Warszawie.