You are currently viewing Flaga Polski. Poznajemy historię symboli narodowych

Flaga Polski. Poznajemy historię symboli narodowych

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Zgodnie z planami jedne z zajęć zostały dedykowane fladze Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie podzielono na dwie części. W obu uczestniczyli wszyscy Beneficjenci projektu. W pierwszym terminie podopieczni naszego Stowarzyszenia zapoznawali się z podstawowymi informacjami dotyczącymi flagi Polski. Wszyscy przypomnieli sobie, że barwy flagi złożone są z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego.  To odwzorowanie kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Biały kolor oznacza wodę, a także czystość i niepokalanie, czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność. Warsztatowicze dowiedzieli się również tego, jak w kolejnych latach zmieniała się flaga państwowa. Przypomnieli sobie też fakt, że 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po części teoretycznej, przyszła pora na kolorowanie flagi. Czerwone kredki poszły w ruch!