You are currently viewing Fotorelacja z wizyty w siedzibie TVP3 Katowice
Wizyta w siedzibie TVP 3 Katowice była okazją, żeby zobaczyć jak wygląda praca w telewizji "od kuchni".

Fotorelacja z wizyty w siedzibie TVP3 Katowice

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.