You are currently viewing Relacja z wizyty w siedzibie TVP3 Katowice

Relacja z wizyty w siedzibie TVP3 Katowice

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Październikowa wizyta studyjna w siedzibie TVP 3 Katowice dostarczyła uczestnikom projektu „Życie to sztuka” (zaproszono przedstawiciele wszystkich grup) wielu wrażań. Za relację z tego wydarzenia odpowiadali nasi dziennikarze. Dla nich była to szczególna lekcja pozwalająca na szlifowanie warsztaty. Podopieczni PSONI dowiedzieli się tego, jak od środka wygląda praca w telewizji. Jak powstają poszczególne programy, jak realizowane są zdjęcia, na czym polega praca operatora. „To była bardzo ciekawa i fajna wycieczka” – podkreślają.