You are currently viewing Krótka historia Święta Niepodległości…

Krótka historia Święta Niepodległości…

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Obchody Święta Niepodległości jako święta państwowego odbyły się po raz pierwszy 11 listopada 1937 r. Dzień ten został ustanowiony świętem na mocy ustawy sejmowej z 23 kwietnia 1937 r., podpisanej przez prezydenta Ignacego Mościckiego. W czasie II wojny światowej obchodzenie tego święta było niemożliwe. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, polskie władze komunistyczne ustanowiły świętem narodowym 22 lipca, czyli dzień podpisania Manifestu PKWN. W czasach PRL obchody Święta Niepodległości były zakazane. Próby uczczenia dnia 11 listopada groziły surowymi represjami ze strony władz komunistycznych. Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą sejmową w 1989 r. Od tej chwili corocznie czcimy pamięć o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W listopadzie 2018 r. świętowaliśmy 100-lecie jej rocznicy.