You are currently viewing Przygotowania do przedstawienia trwają…

Przygotowania do przedstawienia trwają…

Projekt pn. „Życie to sztuka filmowa – moje emocje” finansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

To już ostatnie próby przed premierą przedstawienia, które grupa teatralna zadedykowała 100-leciu odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przygotowania do spektaklu trwają już od dawna. Od naszych aktorów wymagają one mnóstwo starań i wysiłku. Niełatwo zmierzyć się ze sceną, ale artystom udaje się przełamać różne lęki. Zdjęcia z środowej próby najlepiej oddają zapał włożony w realizację tego niezwykłego przedsięwzięcia. Wystarczy spojrzeć, by zobaczyć jak profesjonalnie jest ono przygotowane: nie tylko od strony artystycznej, ale również wizualnej.